เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางดำรงชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา

เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี เกมส์สล็อต ทั้งหมด

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ก็เลยมีคุณลักษณะ ดังนี้

  • ๑. ความพอประมาณ คือ ความเพียงพอที่ไม่น้อยเหลือเกินและไม่มากจนเกินไป โดยไม่เอารัดเอาเปรียบตัวเองและก็คนอื่นๆ ดังเช่นว่า การสร้างแล้วก็การบริโภคที่อยู่ในระดับพอสมควร
  • ๒. ความเป็นเหตุเป็นผล คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความเพียงพอนั้น ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุมีผล โดยใคร่ครวญจากเหตุเหตุที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนคิดถึงผลที่คาดว่าจะมีต้นเหตุมาจากพฤติกรรมนั้นๆอย่างระมัดระวัง PGSLOT
  • ๓. ภูมิต้านทาน คือ การจัดเตรียมให้พร้อมรับผลพวงรวมทั้งความเคลื่อนไหวด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้น โดยนึกถึงความน่าจะเป็นไปได้ของเหตุการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยมี ข้อแม้ ของการตัดสินใจและก็จัดกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับเพียงพอ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้

  • ๑. ข้อตกลงวิชาความรู้ มี ควมรู้เยอะเกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวรอบด้าน ความละเอียดรอบคอบที่จะนำวิชาความรู้พวกนั้นมาพิเคราะห์ให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบกิจการคิดแผนรวมทั้งความระแวดระวังสำหรับปฏิบัติ
  • ๒. ข้อแม้ความดีงาม ที่จะจำเป็นต้องสร้างเสริม มี มีความเข้าใจใน ความดี มีความซื่อซื่อสัตย์และก็มีความทรหดอดทน มีความพยายาม ใช้ปัญญาสำหรับเพื่อการดำรงชีพ

พระราชกระแสรับสั่งโดยสรุปเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในวันฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าใจในความเป็นไปของประเทศไทยแล้วก็ชาวไทยอย่างถ่องแท้แล้วก็กว้าง ได้ทรงวางรากฐานในการพัฒนาบ้านนอก แล้วก็ช่วยเหลือประชากรให้สามารถพึึ่งพาตัวเองได้มีความ ” เพียงพออยู่พอกิน” แล้วก็มีความเป็นอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องติดยึดอยู่กับเทคโนโลยีรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ ทรงพินิจพิจารณาว่าแม้ราษฎรพึ่งพาตนเองได้และจากนั้นก็จะมีส่วนช่วยเหลือสร้างเสริมประเทศโดยสาธารณะได้ท้ายที่สุด พระราชกระแสรับสั่งที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์สำหรับในการสร้างความแข็งแรงในตัวเองของประชากรแล้วก็สามารถหาเลี้ยงชีพให้พอเพียงอยู่พอกินได้ ดังต่อไปนี้ SLOTXO

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจที่เพียงพอกับตนเอง ทำให้อยู่ได้ ไม่ต้องตกระกำลำบาก มีสิ่งสำคัญที่ทำเป็นโดยตนเองไม่ต้องชิงชัยกับคนใด รวมทั้งมีเหลือเพื่อช่วยเหลือคนที่ไม่มี อันนำมาซึ่งการก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนในชุมชน รวมทั้งขยายไปกระทั่งสามารถที่จะเป็นสินค้าส่งออก เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจระบบเปิดที่เริ่มจากตัวเองรวมทั้งความร่วมแรงร่วมมือ กรรมวิธีการแบบนี้จะดึงสมรรถนะของ มวลชนออกมาสร้างความแข็งแกร่งของครอบครัว ซึ่งมีความผู้พันกับ “จิตวิญญาณ”หมายถึง“ค่า” มากยิ่งกว่า “ราคา”

ในระบบเศรษฐกิจเพียงพอจะจัดอันดับจุดสำคัญของ “ค่า” มากยิ่งกว่า “ราคา” ราคานั้นขาดจิตวิญญาณ เพราะว่าเป็นเศรษฐกิจภาคการคลัง ที่ย้ำเพื่อตอบสนอง ต่อความปรารถนาที่ไม่จำกัด ซึ่งไม่มีขอบเขต ถ้าเกิดไม่อาจควบคุม ได้เรื่องใช้ทรัพยากรอย่างล้างผลาญ จะเร็วทันใจขึ้นแล้วก็ปัญหาจะตามมา เป็นการบริโภค ที่ส่งผลให้เกิดความทุกข์ทรมาน หรือพาไปพบความทุกข์ใจ รวมทั้งจะไม่มีช่องทางบรรลุผล สำหรับในการบริโภค ที่จะก่อให้ความชอบใจรวมทั้งความสบาย (Maximization of Satisfaction)

คนซื้อจำเป็นต้องใช้หลักขาดทุนเป็นผลกำไร (Our loss is our gain) แบบนี้จะควบคุมความ ปรารถนาที่ไม่จำกัดได้ และก็สามารถจะลดสิ่งที่จำเป็นลงมาได้ นำไปสู่ความพึงพอใจ รวมทั้งความสำราญพอๆกับ ได้ใส่ใจในเรื่อง “ค่า” จะช่วยทุ่นค่าใช้จ่ายลงได้ ไม่จำเป็นต้องไปหาวิธีการทำลายทรัพยากร เพื่อกำเนิดรายได้มาจัดแบ่งสิ่งที่เป็น “ความต้องการที่ไม่จบไม่สิ้น” รวมทั้งกำจัดจุดสำคัญของ “เงิน” ในรูปรายได้ที่เป็นตัวหมายกำหนดการบริโภค ลงได้ระดับหนึ่ง แล้วยังเป็นตัวแปรที่ไปลดภาระหน้าที่ของกลไก ของตลาด รวมทั้งการพึ่งกลไกของตลาด ซึ่งบุคคลโดยปกติ ไม่อาจจะจะควบคุมได้ และก็ ได้มีส่วนสำหรับการคุ้มครองปกป้อง การบริโภคเอาอย่าง (Demonstration Effects) จะไม่นำมาซึ่งการก่อให้เกิดการสูญเสีย จะมีผลให้ไม่มีการบริโภค เกิน (Over Consumption) ซึ่งทำให้เกิดสถานการณ์ทางเศรษฐกิจดี สังคมไม่มีปัญหา การพัฒนายืนนาน สล็อต

เมืองไทยอุดมไปด้วยทรัพยากร รวมทั้งยังมีเพียงพอสำหรับสามัญชนไทย ถ้าเกิดมีการแบ่งสรรที่ดี โดยยึด ” คุณประโยชน์ ” มากยิ่งกว่า ” ราคา ” ยึดความข้องเกี่ยวของ “บุคคล” กับ “ระบบ” รวมทั้งปรับสิ่งที่จำเป็นที่ไม่จำกัด ลงมาให้ได้ตามหลักขาด ทุนเพื่อผลกำไร และก็อาศัยความร่วมแรงร่วมมือ เพื่อกำเนิดครอบครัว ที่อดทนอันเป็นพื้นฐาน ที่สำคัญของระบบสังคม

การสร้างจะเสียค่าใช้จ่าย น้อยลงถ้าหากรู้จักนำเอาสิ่งที่มีอยู่ในกระบวนการธรรมชาติมาแต่ง ตามแนวความคิดในหัวข้อต่างๆที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วซึ่งสรุปเป็นคำกล่าวที่สมควรจากที่ ฯพณฯ พล.อ.เปรม ตำหนินณสูลานนท์ ที่ว่า “…ทรงปลูกแผ่นดิน ปลูกความสบาย ปลดความทุกข์ใจของประชาชน” สำหรับเพื่อการผลิตนั้นจำเป็นที่จะต้องทำด้วยความละเอียดถี่ถ้วนมองไม่เห็นแก่ได้ ควรต้องนึกถึงสาเหตุที่มีแล้วก็คุณประโยช์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้นจะกำเนิดปัญหายกตัวอย่างเช่นบางบุคคลได้โอกาสทำโครงงานแต่ว่ามิได้พิจารณาว่าต้นสายปลายเหตุต่างๆไม่ครบ เหตุหนึ่งเป็นขนาดของโรงงาน หรือเครื่องจักรซึ่งสามารถที่จะปฏิบัติได้ แต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุด เป็นวัตถุดิบ ถ้าหากไม่สามารถให้ค่าจ้างวัตถุดิบแก่เกษตรกรที่สมควร เกษตรกรก็จะไม่ผลิต ยิ่งหากใช้วัตถุดิบสำหรับใช้ในโรงงานั้น เป็นวัตถุดิบที่จะจะต้องเอามาจากระยะไกล หรือนำเข้าก็จะยิ่งยาก เนื่องจากว่าวัตถุดิบที่นำเข้านั้นราคายิ่งแพง บางปีวัตถุดิบมีบริบูรณ์ ราคาบางทีอาจจะลดลงมา แต่ว่าเวลาจะขายข้าวของที่ผลิตขึ้นมาจากโรงงานก็ขายยากเช่นกัน เนื่องจากมีมากมายก็เลยทำให้ราคาตก หรือกรณีใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร เกษตรกรรู้ว่าเทคโนโลยีทำให้เงินลงทุนมากขึ้น แล้วก็ผลิตผลที่เพิ่มนั้นจะล้นตลาด ขายได้ในราคาที่น้อยลง ทำให้ขาดทุน ควรเป็นหนี้ <SLOT>

เศรษฐกิจพอเพียง

การสร้างตามแนวคิดใหม่สามารถเป็นต้นแบบการคิดสำหรับเพื่อการผลิตที่ดีได้ ดังต่อไปนี้

  1. การสร้างนั้นมุ่งใช้เป็นอาหารในแต่ละวันของครอบครัว เพื่อมีเพียงพอสำหรับในการบริโภคทั้งปี เพื่อใช้เป็นอาหารในแต่ละวันและก็เพื่อจัดจำหน่าย SUPERSLOT ◘◘◘
  2. การสร้างจำเป็นต้องอาศัยต้นสายปลายเหตุสำหรับเพื่อการผลิต ซึ่งควรต้องตระเตรียมให้พร้อม ตัวอย่างเช่น การกสิกรรมควรมีน้ำ การจัดให้มีแล้วก็มองแหล่งน้ำ จะมีผลให้กำเนิดผลดีทั้งยังการสร้าง แล้วก็ผลดี
  3. เหตุประกอบอื่นๆที่จะให้ให้การผลิตดำเนินไปด้วยดี แล้วก็กำเนิดผลดีเชื่อมโยง (Linkage) ที่จะไปเสริมให้กำเนิดความยั่งยืนและมั่นคงสำหรับในการผลิต จึงควรร่วมมือกันทุกฝ่ายทั้งยัง เกษตรกร ธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจการค้าขาย รวมทั้งให้ดำเนินกิจการพร้อมกันไปร่วมกันได้

การสร้างต้องตระหนักถึงความเกี่ยวเนื่องระหว่าง “บุคคล” กับ “ระบบ” การสร้างนั้น
จำต้องตั้งมั่นในเรื่องของ “ค่า” ให้มากยิ่งกว่า “ราคา” ดังพระราชกระแสรับสั่ง

ซึ่งได้พรีเซนเทชั่นมาก่อนหน้านี้ที่ว่า

“…บารมีนั้นหมายถึงทำความดี เปรียบเทียบกับแบงค์ …ถ้าเกิดพวกเราสะสมเงินให้มากมายพวกเราก็สามารถที่จะใช้ดอก ใช้เงินที่เป็นดอก โดยไม่แตะทุนแต่ว่าหากพวกเราใช้มากมายกำเนิดไป หรือพวกเราไม่ระวัง พวกเรารับประทาน เข้าไปในทุน ทุนมันก็ลดลงๆกระทั่งหมด …ไปเบิกเกินบัญชีเขาก็จำเป็นต้องเอาการ ฟ้องพวกเราให้ล้มละลาย พวกเราอย่าไปเบิกเกินบารมีที่ชาติบ้านเมือง ที่ประเทศได้สร้างสมเอาไว้ตั้งแต่บรรพบุรุษของพวกเราให้เกินความจำเป็น พวกเราจำต้องทำบ้าง หรือพอกพูนให้ประเทศของพวกเราธรรมดามีอนาคตป้อมอาจจะ บรรพบุรุษของพวกเราแม้กระนั้นสมัยก่อน ได้ก่อสร้างบ้านเมืองมาจนกระทั่งพวกเราแล้ว ในปัจจุบันนี้ที่พวกเรากำลังเสียขวัญ กลัว จะได้ไม่ต้องกลัว ถ้าหากพวกเราไม่รักษาไว้…”

( ชี้แนะเกมฟรี เกมดีจำเป็นต้อง นี้ที่เดียว !! เว็บความรู้ความเข้าใจไม่เป็นอันตราย 100% )
มีเกมดีๆให้แด่คุณ เลือกเล่นล้นหลามไม่ว่าจะเป็น สล็อต บาคาร่า ยิงปลา
หรือจะเป็นรูเล็ต เว็บไซต์พนันที่สุดยอด
ก็มีไห้ทุกคน ได้เลือกเล่นกัน และยังมีเกมไห้เลือก ฯลฯไห้ทุกท่าย
ได้รื้นเริงเพลิดเพลินเจริญใจ กันอย่างไม่หยุดหย่อนอย่างยิ่งจริงๆ

อ่านบทความที่น่าสนใจ ถัดไป
nintendo switch Pro เครื่องคอนโซลพกพาได้ ขวัญใจเกมเมอร์
หมากรุก ช่วยฝึกให้คุณ เก่งในการวางแผน เป็นนักวิเคราะห์